Dịch từ "Yerevan" từ Ý sang Pháp

IT

Nghĩa của "Yerevan" trong tiếng Pháp

volume_up
Yerevan {danh (r)}
FR
IT

Yerevan {danh từ riêng}

volume_up
1. địa lý
Yerevan