Dịch từ "Yerevan" từ Ý sang Pháp

IT

Nghĩa của "Yerevan" trong tiếng Pháp

volume_up
Yerevan {danh (r)}
FR

IT Yerevan
volume_up
{danh từ riêng}

1. địa lý

Yerevan
volume_up
Erevan {danh (r)}