Dịch từ "idrologico" từ Ý sang Pháp

IT

Nghĩa của "idrologico" trong tiếng Pháp

volume_up
idrologico {tính, đực}

IT idrologico
volume_up
{tính từ giống đực}

idrologico (từ khác: idrologica)
volume_up
hydrologique {tính, đực/cái}