Dịch từ "idrogramma" từ Ý sang Pháp

IT

Nghĩa của "idrogramma" trong tiếng Pháp

IT idrogramma
volume_up
{từ giống đực}

idrogramma