Từ điển Ý-Pháp

Dịch Ý-Pháp trở nên dễ dàng với sự trợ giúp của từ điển bab.la. Nhập từ cần tra trong một trong hai thứ tiếng vào ô tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng các công cụ lọc ngữ pháp, văn phong, v.v... hoặc công cụ tìm kiếm Web, hình ảnh hay Wikipedia để thu hẹp hoặc mở rộng tìm kiếm.

Tra từ điển Ý-Pháp bằng chữ cái

Tra từ tiếng Ý nhanh chóng bằng cách dùng bảng chữ cái để chọn các chữ cái đầu tiên. Bấm vào từ bạn cần tra trong danh sách để xem các từ tiếng Pháp tương đương cùng các từ đồng nghĩa.

Từ điển này bao gồm các từ ngữ được đóng góp bởi các thành viên của bab.la. Hãy tham gia xây dựng nội dung bằng cách bình chọn cho các cặp từ ngữ dịch chính xác và đề xuất sửa/xóa bỏ những cách dịch bạn chưa hài lòng.

Cùng bab.la và những người yêu thích ngôn ngữ khác giúp chúng tôi mở rộng và cập nhật từ điển và tạo nên từ điển online lớn nhất. Có rất nhiều cách dịch Ý-Pháp khác nhau phụ thuộc vào từ ngữ cũng như ngữ cảnh. Hãy gợi ý bổ sung vào từ điển, và gợi ý của các bạn sẽ được xếp loại chưa duyệt trong kết quả tìm kiếm. Sau khi được 10 thành viên khác duyệt, nó sẽ được chính thức đưa vào từ điển.
Đăng kí tham gia để được cộng điểm khi đóng góp nội dung hay tham gia các hoạt động khác, xếp hạng trong bảng xếp hạng thế giới cũng như thảo luận về hai ngôn ngữ tại forum Ý-Pháp.