Dịch từ "nevrasse" từ Ý sang Anh

IT

Nghĩa của "nevrasse" trong tiếng Anh

IT nevrasse
volume_up
{từ giống đực}

nevrasse