Dịch từ "nevrasse" từ Ý sang Anh

IT

Nghĩa của "nevrasse" trong tiếng Anh

IT

nevrasse {từ giống đực}

volume_up
nevrasse