Dịch từ "biển" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biển" trong tiếng Anh

biển {danh}
biển Aegea {danh (r)}
biển đen {danh}
biển Chết {danh (r)}
bãi biển {danh}
EN
VI

biển {danh từ}

2. "bảng hiệu"

Ví dụ về cách dùng từ "biển" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

VietnameseTôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?