Dịch từ "Bhutan" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Bhutan" trong tiếng Anh

Bhutan {danh (r)}
EN
EN

Nghĩa của "Bhutan" trong tiếng Việt

volume_up
Bhutan {danh (r)}
VI
VI

Bhutan {danh từ riêng}

1. địa lý
Bhutan
EN

Bhutan {danh từ riêng}

volume_up
1. địa lý
Bhutan
Bhutan {danh (r)}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "Bhutan":

Bhutan