Dịch từ "Benghazi" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Benghazi" trong tiếng Anh

Benghazi {danh (r)}
EN

Nghĩa của "Benghazi" trong tiếng Việt

VI

Benghazi {danh từ riêng}

1. địa lý
Benghazi
EN

Benghazi {danh từ riêng}

volume_up
1. địa lý
Benghazi
Benghazi {danh (r)}