Dịch từ "bao" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bao" trong tiếng Anh

bao {danh}
bao {đại}
EN
bao {trạng}
EN
bao {động}
bao phấn {danh}
EN
VI

bao {danh từ}

1. Tổng quan
bao (từ khác: túi)
bao (từ khác: kiện hàng, , đống)
bao (từ khác: bầy, , lốc, gói)
2. giải phẫu học
bao (từ khác: vỏ)
3. sinh học
bao (từ khác: vỏ, ống, vỏ bọc, màng)

Ví dụ về cách dùng từ "bao" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

VietnameseNhững yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
VietnameseĐể nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
VietnameseTỉ giá quy đổi giữa _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ là bao nhiêu?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Vietnamese., và công việc của tôi bao gồm...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
VietnameseGiới hạn tốc độ trong thành phố/trên đường cao tốc là bao nhiêu?
VietnameseKhóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
VietnameseThật không biết cảm ơn bạn bao nhiêu cho đủ vì đã...
VietnameseMức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
VietnameseĐã bao giờ có trục trặc giữa những người hàng xóm chưa?
Vietnamesebao nhiêu người sống trong căn hộ này?
How many other tenants are living in the apartment?
VietnameseChi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
VietnamesePhí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
What are the commissions for international transfers?
VietnameseBảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
VietnamesePhí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
VietnameseSĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
What is the maximum number of students in a class?
VietnameseTôi nên uống thuốc này bao nhiêu lần một ngày?
VietnameseCác nhiệm vụ hàng tuần của cậu ấy / cô ấy bao gồm...
VietnameseCho hỏi vé đi _[địa điểm]_ giá bao nhiêu?
VietnameseBảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
VietnameseLương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?