Dịch từ "ban ngày" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban ngày" trong tiếng Anh

ban ngày {danh}
EN
ban ngày {trạng}
VI

ban ngày {danh từ}

ban ngày (từ khác: ngày, hôm, nhật)

Ví dụ về cách dùng từ "ban ngày" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Vietnameseđốt đèn giữa ban ngày
Vietnamese(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày

Cách dịch tương tự của từ "ban ngày" trong tiếng Anh

ngày danh từ
English
ban danh từ
ban động từ