Dịch từ "ban công" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban công" trong tiếng Anh

ban công {danh}
EN
VI

ban công {danh từ}

ban công
ban công (từ khác: bao lơn)
volume_up
balcony {danh} (on a balcony)

Ví dụ về cách dùng từ "ban công" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "ban công" trong tiếng Anh

công danh từ
English
công tính từ
ban danh từ
ban động từ