Dịch từ "ba hoặc mẹ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ba hoặc mẹ" trong tiếng Anh

EN
VI

ba hoặc mẹ {danh từ}

1. "miền Nam"
ba hoặc mẹ (từ khác: tía hoặc má)
volume_up
parent {danh} (southern Vietnam)

Cách dịch tương tự của từ "ba hoặc mẹ" trong tiếng Anh

hoặc giới từ
English
mẹ đại từ
English
mẹ danh từ
ba đại từ
English
ba danh từ
ba số từ
English
cha hoặc mẹ danh từ
English
bố hoặc mẹ danh từ
English
chị em khác cha hoặc mẹ danh từ
anh em khác cha hoặc mẹ danh từ