Dịch từ "Athens" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Athens" trong tiếng Anh

Athens {danh (r)}
EN
EN

Nghĩa của "Athens" trong tiếng Việt

volume_up
Athens {danh (r)}
VI

Athens {danh từ riêng}

1. "thành phố của Hy Lạp", địa lý
Athens (từ khác: Athena)
EN

Athens {danh từ riêng}

volume_up
1. địa lý
Athens
Athena {danh (r)}
Athens
Athens {danh (r)} (thành phố của Hy Lạp)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "Athens":

Athens