Dịch từ "Armenia" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Armenia" trong tiếng Anh

Armenia {danh (r)}
EN
EN

Nghĩa của "Armenia" trong tiếng Việt

volume_up
Armenia {danh (r)}
VI

Armenia {danh từ riêng}

1. địa lý
Armenia (từ khác: Ác-men-ni-a)
EN

Armenia {danh từ riêng}

volume_up
1. địa lý
Armenia
Armenia {danh (r)}
Armenia
Ác-men-ni-a {danh (r)}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "Armenia":

Armenia