Dịch từ "Argentina" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Argentina" trong tiếng Anh

Argentina {danh (r)}
EN

Nghĩa của "Argentina" trong tiếng Việt

VI

Argentina {danh từ riêng}

1. địa lý
EN

Argentina {danh từ riêng}

volume_up
1. địa lý
Argentina (từ khác: Argentine Republic)
Argentina (từ khác: Argentine Republic)
Argentina {danh (r)}
Argentina (từ khác: Argentine Republic)
Ác-hen-ti-na {danh (r)}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "Argentina":

Argentina