Dịch từ "anime" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anime" trong tiếng Anh

anime {danh}
EN
EN

Nghĩa của "anime" trong tiếng Việt

VI

anime {danh từ}

EN

anime {danh từ}

volume_up
anime
anime {danh}
anime
a-ni-me {danh}
anime (từ khác: manga)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "anime":

anime
animal
animation