Dịch từ "anh trai cùng mẹ khác cha" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh trai cùng mẹ khác cha" trong tiếng Anh

VI

anh trai cùng mẹ khác cha {danh từ}

anh trai cùng mẹ khác cha (từ khác: anh cùng mẹ khác cha)
volume_up
half-brother {danh} (older brother of same mother)