Dịch từ "Anh Quốc" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Anh Quốc" trong tiếng Anh

Anh Quốc {danh (r)}
EN
VI

Anh Quốc {danh từ riêng}

1. địa lý
Anh Quốc (từ khác: Ăng Lê, Nước Anh, Anh, nước Anh)

Cách dịch tương tự của từ "Anh Quốc" trong tiếng Anh

quốc danh từ
English
anh đại từ
anh danh từ
anh ta đại từ
English
anh ý đại từ
English
anh ấy đại từ
English
anh chàng danh từ
English
Những từ khác
Vietnamese
  • Anh Quốc