Dịch từ "anh chàng ẻo lả" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh chàng ẻo lả" trong tiếng Anh

EN
VI

anh chàng ẻo lả {danh từ}

1. thô tục
anh chàng ẻo lả (từ khác: biến thái)
volume_up
pansy {danh} [tục]