Dịch từ "Angola" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Angola" trong tiếng Anh

Angola {danh (r)}
EN
EN

Nghĩa của "Angola" trong tiếng Việt

volume_up
Angola {danh (r)}
VI

Angola {danh từ riêng}

1. địa lý
Angola (từ khác: Ăng gô la, Ăng-gô-la)
EN

Angola {danh từ riêng}

volume_up
1. địa lý
Angola
Angola {danh (r)}
Angola
Ăng gô la {danh (r)}
Angola
Ăng-gô-la {danh (r)}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "Angola":

Angola