Dịch từ "An-ka-ra" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "An-ka-ra" trong tiếng Anh

An-ka-ra {danh (r)}
EN
VI

An-ka-ra {danh từ riêng}

1. "thủ đô nước Thổ Nhĩ Kì", địa lý
An-ka-ra (từ khác: Ankara)
volume_up
Ankara {danh (r)} (capital of Turkey)

Cách dịch tương tự của từ "An-ka-ra" trong tiếng Anh

ra động từ
English
ra giới từ
English
an danh từ