Dịch từ "An-ba-ni" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "An-ba-ni" trong tiếng Anh

An-ba-ni {danh (r)}
VI

An-ba-ni {danh từ riêng}

1. địa lý, từ ngữ lạc hậu
An-ba-ni (từ khác: Cộng hòa An-ba-ni)

Ví dụ về cách dùng từ "An-ba-ni" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

VietnameseCộng hòa An-ba-ni

Cách dịch tương tự của từ "An-ba-ni" trong tiếng Anh

an danh từ
ba đại từ
English
ba danh từ
ba số từ
English