Dịch từ "a còng" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "a còng" trong tiếng Anh

a còng {danh}
EN
VI

a còng {danh từ}

1. "miền Bắc", từ ngữ địa phương
a còng
volume_up
at sign {danh} (Northern Vietnam)

Cách dịch tương tự của từ "a còng" trong tiếng Anh

a móc danh từ
English
cái còng danh từ