Từ điển Trung-Anh

Bạn muốn dịch từ tiếng Trung sang tiếng Anh hoặc ngược lại? Hãy điền từ cần dịch vào ô tìm kiếm trên. Ngoài từ điển Trung-Anh, chúng tôi còn có rất nhiều từ điển online khác trong menu. Để kết quả tìm kiếm được chính xác, hãy sử dụng các bộ lọc tìm kiếm theo văn phong, hạng mục, v.v...

Tra từ điển tiếng Trung bằng phiên âm

Tra từ điển Trung-Anh dễ dàng bằng phiên âm. Chọn các kí tự phiên âm dưới đây để tham khảo danh sách các từ bắt đầu bằng các kí tự đó rồi bấm vào từ bạn cần tra để xem các bản dịch trong từ điển.

Hãy cùng tham gia xây dựng từ điển online lớn nhất. Bạn có thể giúp chúng tôi bình chọn và duyệt các từ và bản dịch mới. Nếu bạn nghĩ chúng chưa chính xác, bạn có thể đề xuất sửa đổi hoặc xóa các bản dịch, cả tiếng Trung và tiếng Anh.

Cùng bab.la tạo nên từ điển Trung-Anh online lớn nhất và tốt nhất. Hai ngôn ngữ này liên tục phát triển, đồng thời có nhiều từ và cụm từ tiếng Trung mang nhiều ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào văn cảnh, dẫn tới nhiều cách dịch khác nhau trong từ điển này. Chúng tôi cần các bạn giúp cập nhật từ điển này bằng cách bổ sung các từ ngữ thông dụng và địa phương mà chúng tôi chưa có. Đừng quên rằng các từ ngữ được các bạn gợi ý bổ sung sẽ không xuất hiện ngay trong từ điển khi chưa được 10 thành viên duyệt mà được xếp loại chưa duyệt trong kết quả tìm kiếm.
Thành viên đã đăng kí của bab.la sẽ được thưởng điểm trong nhiều hoạt động, ví dụ như bổ sung từ cho từ điển Trung-Anh, và được xếp hạng trong bảng xếp hạng thế giới. Bạn còn có cơ hội trao đổi với các thành viên khác về cách dịch Trung-Anh mà bạn còn thắc mắc hoặc các chủ đề về ngữ pháp, từ vựng khác trong forum Trung-Anh.