Từ điển Thụy Điển-Đức

Tham khảo từ điển Thụy Điển-Đức bằng cách nhập từ ngữ bạn muốn tra vào ô tìm kiếm. Bạn có thể tra từ ngữ của cả 2 thứ tiếng ngay lập tức, hoặc chọn một từ điển online trong menu để tra nhiều ngôn ngữ khác. Các bộ lọc kết quả theo ngữ pháp, hạng mục, v.v... của chúng tôi sẽ giúp bạn tra cứu thuận tiện hơn.

Tra từ điển Thụy Điển-Đức bằng chữ cái

Sử dụng bảng chữ cái để tra từ điển Thụy Điển-Đức kể cả khi bạn quên mất cách đánh vần từ ngữ cần tra. Chọn chữ cái đầu tiên và tìm từ tiếng Thụy Điển bạn muốn tham khảo trong danh sách, rồi click vào để xem từ ngữ tiếng Đức tương đương.

Đóng góp cho nội dung từ điển Thụy Điển-Đức qua việc xem và bình chọn cho các cặp từ do các thành viên bổ sung tại đây. Nếu không đồng ý với một cách dịch nào đó, bạn có thể đề xuất thay đổi hoặc xóa chúng.

Thỏa mãn tình yêu với ngôn ngữ bằng cách giúp bab.la xây dựng từ điển online lớn nhất. Ngôn ngữ biến đổi không ngừng, và chúng tôi không thể bắt kịp với sự phát triển đó nếu không có đóng góp của bạn. Hãy giúp bổ sung cặp từ mới hoặc bình chọn cho các cách dịch được thành viên khác gợi ý, để các gợi ý này chuyển từ xếp hạng chưa duyệt trong kết quả tìm kiếm vào từ điển khi được ít nhất 10 bình chọn.
Trở thành thành viên của bab.la để được thưởng điểm cho các hoạt động tích cực và đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới. Nếu bạn có thắc mắc nào về hai ngôn ngữ Thụy Điển và Đức, bạn có thể cùng thảo luận với các thành viên khác tại forum Thụy Điển-Đức.