Dịch từ "sprängskiss" từ Thụy Điển sang Anh

SV

Nghĩa của "sprängskiss" trong tiếng Anh

SV sprängskiss
volume_up
{giống chung}

sprängskiss
sprängskiss