Dịch từ "Hoş geldiniz!" từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Đức

TR

Nghĩa của "Hoş geldiniz!" trong tiếng Đức

TR Hoş geldiniz!
volume_up
{thán từ}

Hoş geldiniz! (từ khác: Hoş geldin!)

Cách dịch tương tự của từ "Hoş geldiniz!" trong tiếng Đức

hoş tính từ
hoş trạng từ
German

Những từ khác

Turkish
  • Hoş geldiniz!