Từ điển Thổ Nhĩ Kỳ-Đức

Hãy để bab.la hỗ trợ bạn dịch từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ sang tiếng Đức và ngược lại. Chỉ cần nhập từ cần tra vào ô tìm kiếm và sử dụng các công cụ lọc ngữ pháp, văn phong, v.v... để tra cứu từ điển của chúng tôi.

Tra từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ bằng chữ cái đầu tiên

Dễ dàng tra từ bằng cách dùng bảng chữ cái để chọn các chữ cái đầu tiên và xem danh sách các từ ngữ bắt đầu với chữ cái đó. Click vào từ ngữ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ bạn quan tâm để xem cách dịch sang tiếng Đức.

Từ điển này bao gồm các cặp từ ngữ được dịch và bổ sung bởi những thành viên sử dụng bab.la. Vui lòng bình chọn cho các cặp từ ngữ dịch hay và đề xuất sửa/xóa bỏ những cặp từ ngữ chưa được dịch chính xác để giúp cải thiện chất lượng từ điển.

Hãy cùng bab.la và các thành viên xây dựng từ điển online lớn nhất thế giới. Chúng tôi cần bạn giúp bổ sung các cặp từ và cách dịch mới để từ điển Thổ Nhĩ Kỳ-Đức được hoàn thiện không ngừng. Bên cạnh đó, bạn còn có thể ủng hộ bab.la khi bình chọn cho các cặp từ và cách dịch hay do những thành viên khác gợi ý để chúng đạt được ít nhất 10 phiếu và xuất hiện trong từ điển chính thức. Các gợi ý không đủ lượt bình chọn chỉ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm và được xếp loại chưa duyệt.
Đăng kí làm thành viên để được thưởng điểm khi tích cực hoạt động và thi đua cùng bạn bè giành thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới. Hơn nữa, bạn sẽ có cơ hội trao đổi và học hỏi từ các thành viên khác trong forum Thổ Nhĩ Kỳ-Đức của chúng tôi.