Từ điển Tây Ban Nha-Ý

Bạn muốn tra từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Ý hoặc ngược lại? Hãy điền vào ô tìm kiếm để xem các cách dịch, từ ngữ đồng nghĩa, ví dụ về cách sử dụng cũng như các thảo luận liên quan trong forum.

Tra từ điển Tây Ban Nha-Ý theo bảng chữ cái

Tra từ điển Tây Ban Nha-Ý dễ dàng bằng bảng chữ cái. Chọn để tham khảo danh sách các từ bắt đầu bằng một chữ cái bất kì rồi click vào từ ngữ bạn quan tâm để xem các bản dịch trong từ điển Tây Ban Nha-Ý.

Từ điển Tây Ban Nha-Ý được bổ sung hàng ngày. Dưới đây là các cặp từ mới nhất do người dùng gợi ý. Hãy giúp chúng tôi duyệt các nội dung hay và xóa hoặc sửa các nội dung chưa chính xác.

Cùng bab.la tạo nên từ điển Tây Ban Nha-Ý online miễn phí tốt nhất. Cách sử dụng hai ngôn ngữ này thay đổi theo thời gian, vì vậy cách dịch Tây Ban Nha-Ý và ngược lại cũng cần được cập nhật. Hãy giúp chúng tôi bổ sung các từ ngữ mới. Gợi ý các bạn đưa ra sẽ không xuất hiện ngay trong từ điển khi chưa được 10 thành viên khác bình chọn mà được xếp loại chưa duyệt trong kết quả tìm kiếm.
Thành viên đã đăng kí của bab.la sẽ được thưởng điểm trong nhiều hoạt động và được xếp hạng trong bảng xếp hạng thế giới. Bạn còn có cơ hội trao đổi với các thành viên khác và tìm hiểu thêm về hai ngôn ngữ trong forum Tây Ban Nha-Ý.