Dịch từ "aprometer" từ Tây Ban Nha sang Pháp

ES

Nghĩa của "aprometer" trong tiếng Pháp

ES aprometer
volume_up
[aprometiendo|aprometido] {động từ}

aprometer