Dịch từ "trabuco" từ Tây Ban Nha sang Bồ Đào Nha

ES

Nghĩa của "trabuco" trong tiếng Bồ Đào Nha

PT

Nghĩa của "trabuco" trong tiếng Tây Ban Nha

volume_up
trabuco {đực}
ES

ES trabuco
volume_up
{từ giống đực}

trabuco
volume_up
trabuco {đực}

trending_flat
"arma"

trabuco
volume_up
bacamarte {đực}