Từ điển Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha

Cần dịch từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Bồ Đào Nha hay ngược lại? Hãy sử dụng ô tìm kiếm trên. Bạn cũng có thể chọn từ điển khác trong menu của chúng tôi hoặc quay về trang chọn từ điển. Mách nhỏ: sử dụng các bộ lọc tìm kiếm theo văn phong, hạng mục, v.v... sẽ cho kết quả tìm kiếm chính xác hơn.

Tra từ Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha theo chữ cái

Tra cứu dễ dàng bằng bảng chữ cái. Chọn để tham khảo danh sách các từ bắt đầu bằng các chữ cái rồi bấm vào từ bạn cần tra để xem các bản dịch trong từ điển Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha.

bab.la đang cố gắng xây dựng từ điển online lớn nhất. Từ điển Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha đang lớn lên hàng ngày với những từ được cập nhật gần đây nhất trong cả hai ngôn ngữ hiển thị dưới đây. Hãy giúp chúng tôi cải thiện quyển từ điển này bằng việc kiểm tra tính chính xác của những đề xuất dịch từ tiếng Tây Ban Nha sang Bồ Đào Nha này nhé.

Cùng bab.la xây dựng từ điển Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha online miễn phí tốt nhất và giúp các thành viên khác tra cứu dễ dàng bằng cách cập nhật từ điển với các từ ngữ và cách dịch mới. Để đảm bảo nội dung có chọn lọc, những gợi ý bổ sung của người dùng sẽ không xuất hiện ngay trong từ điển khi chưa được 10 thành viên khác bình chọn mà được xếp loại chưa duyệt trong kết quả tìm kiếm.
Thành viên đã đăng kí trên bab.la sẽ được thưởng điểm trong nhiều hoạt động và được xếp hạng trong bảng xếp hạng thế giới. Ngoài ra, hãy tham khảo forum Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha để cùng giao lưu và học hỏi về hai thứ tiếng này.