Dịch từ "pollo con verduras" từ Tây Ban Nha sang Anh

ES

Nghĩa của "pollo con verduras" trong tiếng Anh

ES

pollo con verduras {từ giống đực}

volume_up
1. ẩm thực
pollo con verduras

Ví dụ về cách dùng từ "pollo con verduras" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "pollo con verduras" trong tiếng Anh

con giới từ
verduras danh từ
pollo danh từ
pollo con curry danh từ
pollo con tomate danh từ