Dịch từ "pimplar" từ Tây Ban Nha sang Anh

ES

Nghĩa của "pimplar" trong tiếng Anh

volume_up
pimplar {ngoại động}
volume_up
pimplar {nội động}

ES pimplar
volume_up
{ngoại động từ}

1. "bebida alcohólica"

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Tây Ban Nha) của "pimplar":

pimplar