Dịch từ "pedo" từ Tây Ban Nha sang Anh

ES

Nghĩa của "pedo" trong tiếng Anh

volume_up
pedo {đực}
volume_up
pedo {tính}
volume_up
pedo {tính, đực}
EN

Nghĩa của "pedo" trong tiếng Tây Ban Nha

ES pedo
volume_up
{từ giống đực}

1. Tổng quan

pedo (từ khác: curado, bola, curda, curdo)
volume_up
piss artist {danh} [Anh-Anh] [tục] (drunkard)

2. thông tục

pedo
volume_up
fart {danh} [tục]

3. Mexico, thông tục

pedo (từ khác: borracho, borracha)
volume_up
drunk {danh}

4. "problema, lío", Mexico, thông tục

pedo (từ khác: lío, rollo, jaleo, guerra)
volume_up
hassle {danh} [tục]

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Tây Ban Nha) của "pedo":

pedo

Ví dụ về cách dùng từ "pedo" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

Spanishestás en pedo si creés que te va a llamar
you must be off your head if you think he's going to call you
Spanishni en pedo me voy a vivir con mi suegra
no way am I going to live with my mother-in-law
Spanishtanto trabajo y todo al pedo