Dịch từ "magazine" từ Tây Ban Nha sang Anh

ES

Nghĩa của "magazine" trong tiếng Anh

EN

Nghĩa của "magazine" trong tiếng Tây Ban Nha

ES magazine
volume_up
{từ giống đực}

1. phim & truyền hình

magazine
volume_up
magazine {danh} [Anh-Mỹ]
Jabra BT530 - Producto de Oro del Mes, revista T3 Magazine (República Checa)
Jabra BT530 - Golden Product of the Month, T3 Magazine, Czech Republic
Benchmark Magazine, Reino Unido: "AXIS Camera Companion es flexible y funcional, fácil de utilizar y ofrece una
Benchmark Magazine, United Kingdom: "AXIS Camera Companion is flexible
Benchmark Magazine, United Kingdom:
magazine
volume_up
magazine program {danh}

2. báo chí

magazine
Jabra BT530 - Producto de Oro del Mes, revista T3 Magazine (República Checa)
Jabra BT530 - Golden Product of the Month, T3 Magazine, Czech Republic
Benchmark Magazine, Reino Unido: "AXIS Camera Companion es flexible y funcional, fácil de utilizar y ofrece una
Benchmark Magazine, United Kingdom: "AXIS Camera Companion is flexible
Benchmark Magazine, United Kingdom:

3. "para diapositivas", Nam Mỹ

magazine (từ khác: publicación, revista)
Jabra BT530 - Producto de Oro del Mes, revista T3 Magazine (República Checa)
Jabra BT530 - Golden Product of the Month, T3 Magazine, Czech Republic
Benchmark Magazine, Reino Unido: "AXIS Camera Companion es flexible y funcional, fácil de utilizar y ofrece una
Benchmark Magazine, United Kingdom: "AXIS Camera Companion is flexible
Benchmark Magazine, United Kingdom:

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "magazine":

magazine

Ví dụ về cách dùng từ "magazine" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

Spanish PC Magazine, 11 de agosto de 2011 Marca comercial de Ziff Davis, Inc.
BlueTrack Technology allows this multitouch mouse to go virtually anywhere.Learn
Spanish- Natalie Shoemaker, PC Magazine
1 BlueTrack Technology does not work on clear glass or mirrored surfaces
SpanishSmith, LAPTOP Magazine
USB only 2 AAA alkaline batteries required (included)