Dịch từ "ir al galope" từ Tây Ban Nha sang Anh

ES

Nghĩa của "ir al galope" trong tiếng Anh

volume_up
ir al galope {nội động}

ES ir al galope
volume_up
{nội động từ}

ir al galope
volume_up
to ride at a gallop {nội động}

Cách dịch tương tự của từ "ir al galope" trong tiếng Anh

ir động từ
Ir danh từ
English
Al danh từ
English
al giới từ
English
galope danh từ
English
galopar động từ
English

Ví dụ về cách dùng từ "ir al galope" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

Spanish¿Podemos saber, por favor, de cuánto tiempo disponemos y si tenemos que ir al galope, al trote o al paso?
Could you please tell us how much time we have, so we know whether to gallop, trot or walk?