Dịch từ "esferos" từ Tây Ban Nha sang Anh

ES

Nghĩa của "esferos" trong tiếng Anh

volume_up
esferos {nhiều}
EN
volume_up
esfero {đực}

ES esferos
volume_up
{số nhiều}

esferos
volume_up
pencils {nhiều}