Dịch từ "características demográficas" từ Tây Ban Nha sang Anh

ES

Nghĩa của "características demográficas" trong tiếng Anh

ES características demográficas
volume_up
{giống cái số nhiều}

características demográficas
las características demográficas de un país
the demographics of a country

Cách dịch tương tự của từ "características demográficas" trong tiếng Anh

características danh từ
demográfico tính từ
demográfica tính từ
característica danh từ

Ví dụ về cách dùng từ "características demográficas" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

Spanishlas características demográficas de un país
SpanishLa cohesión regional implica la igualdad de trato de las diversas regiones europeas, sin perder de vista sus características geográficas y demográficas individuales.
Regional cohesion implies equal treatment of the various European regions, while not losing sight of their individual geographic and demographic characteristics.