Dịch từ "boxear contra" từ Tây Ban Nha sang Anh

ES

Nghĩa của "boxear contra" trong tiếng Anh

EN
ES

boxear contra {động từ}

volume_up
1. Thể thao
boxear contra (từ khác: boxear con, pelear con, pelear contra)
volume_up
to box {ngoại động} (fight)

Cách dịch tương tự của từ "boxear contra" trong tiếng Anh

boxear động từ
English
contra danh từ
contra trạng từ
English
contra giới từ
contra
contra…
English