Từ điển Swahili-Anh

Từ điển của bab.la có thể hỗ trợ công việc dịch thuật của bạn. Hãy nhập một từ ngữ tiếng Swahili hoặc tiếng Anh vào ô trống để tiến hành tra cứu. Bạn còn có thể tham khảo nhiều từ điển online với các thứ tiếng khác của bab.la. Gợi ý: kết quả tìm kiếm của bạn sẽ chính xác hơn nếu bạn sử dụng các bộ lọc ngữ pháp, hạng mục, v.v...

Tra từ tiếng Swahili bằng chữ cái đầu tiên

Dùng bảng chữ cái để chọn các chữ cái đầu tiên và xem danh sách các từ ngữ bắt đầu với chữ cái đó. Click vào từ ngữ tiếng Swahili bạn quan tâm để xem các từ tiếng Anh tương ứng và đồng nghĩa.

Từ điển này được đóng góp bởi những thành viên sử dụng bab.la. Hãy cùng chúng tôi bình chọn cho các cặp từ ngữ dịch chính xác và đề xuất sửa/xóa bỏ những cặp từ ngữ bạn nghĩ không nên cho vào từ điển.

Hãy cùng bab.la tạo nên từ điển online lớn nhất thế giới. Bổ sung các cặp từ và cách dịch mới để từ điển Swahili-Anh cập nhật liên tục cùng với sự phát triển của hai ngôn ngữ này. Ngoài ra, bạn còn có thể ủng hộ bab.la bằng cách bình chọn cho các cặp từ và cách dịch hay do những thành viên khác gợi ý để chúng đạt được ít nhất 10 lượt bình chọn và nhập vào từ điển chính thức. Các gợi ý không đủ lượt bình chọn chỉ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm và được xếp loại chưa duyệt.
Đăng kí làm thành viên để được thưởng điểm khi tích cực hoạt động, và bạn sẽ đạt được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới . Hơn nữa, bạn sẽ có cơ hội trao đổi và học hỏi từ các thành viên khác trong forum Swahili-Anh của chúng tôi.