Từ điển Rumani-Ý

Hãy để bab.la hỗ trợ bạn dịch từ tiếng Rumani sang tiếng Ý và ngược lại. Nhập từ cần tra trong một trong hai thứ tiếng vào ô tìm kiếm. Đừng quên sử dụng các công cụ lọc ngữ pháp, văn phong, v.v... hoặc công cụ tìm kiếm Web, hình ảnh hay Wikipedia khi bạn muốn thu hẹp hoặc mở rộng tìm kiếm. Bạn còn có thể tham khảo các từ điển online khác trong menu của chúng tôi để tra cứu nhiều ngôn ngữ.

Tra từ điển Rumani-ý theo bảng chữ cái

Dễ dàng tra từ bằng cách dùng bảng chữ cái để chọn các chữ cái đầu tiên và xem danh sách các từ ngữ bắt đầu với chữ cái đó. Click vào từ ngữ tiếng Rumani bạn quan tâm để xem các từ tiếng Ý tương ứng và đồng nghĩa.

Từ điển này bao gồm các cặp từ ngữ được dịch và bổ sung bởi những thành viên sử dụng bab.la. Hãy cùng đóng góp xây dựng bằng cách bình chọn cho các cặp từ ngữ dịch chính xác và đề xuất sửa/xóa bỏ những cặp từ ngữ hoặc cách dịch còn thiếu sót.

Hãy cùng góp sức tạo nên từ điển online lớn nhất thế giới. Chúng tôi cần bạn giúp bổ sung các cặp từ và cách dịch mới để từ điển Rumani-Ý được cập nhật liên tục và bắt kịp với sự phát triển của hai ngôn ngữ này. Ngoài ra, bạn còn có thể ủng hộ bab.la bằng cách bình chọn cho các cặp từ và cách dịch hay do những thành viên khác gợi ý để chúng đạt được ít nhất 10 phiếu và xuất hiện trong từ điển chính thức. Các gợi ý không đủ lượt bình chọn chỉ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm và được xếp loại chưa duyệt.
Đăng kí làm thành viên để được thưởng điểm khi tích cực hoạt động, và bạn sẽ đạt được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới . Hơn nữa, bạn sẽ có cơ hội trao đổi và học hỏi từ các thành viên khác trong forum Rumani-Ý của chúng tôi.