Dịch từ "pain râpé" từ Pháp sang Ý

FR

Nghĩa của "pain râpé" trong tiếng Ý

FR pain râpé
volume_up
{từ giống đực}

1. ẩm thực

pain râpé (từ khác: chapelure)

Cách dịch tương tự của từ "pain râpé" trong tiếng Ý

pain danh từ
Italian
râpé tính từ
Italian
râpe danh từ
râper động từ