Dịch từ "morbide" từ Pháp sang Ý

FR

Nghĩa của "morbide" trong tiếng Ý

volume_up
morbide {tính, đực/cái}
IT
IT

Nghĩa của "morbido" trong tiếng Pháp

volume_up
morbido {tính, đực}

FR morbide
volume_up
{tính từ giống đực/cái}

morbide
volume_up
morboso {tính}
Dà la colpa quindi all'affezione morbosa corporale dell'uomo.

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Pháp) của "morbide":

morbide

Ví dụ về cách dùng từ "morbide" trong tiếng Tiếng Ý

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

FrenchIl a ensuite blâmer le morbide corporels.
Dà la colpa quindi all'affezione morbosa corporale dell'uomo.