Dịch từ "finement" từ Pháp sang Ý

FR

Nghĩa của "finement" trong tiếng Ý

volume_up
fine {tính, cái}

FR finement
volume_up
{trạng từ}

finement
volume_up
finemente {trạng}