Dịch từ "duveteux" từ Pháp sang Ý

FR

Nghĩa của "duveteux" trong tiếng Ý

volume_up
duveteux {tính, đực}
FR

duveteux {tính từ giống đực}

volume_up
duveteux

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Pháp) của "duveteux":

duveteux