Dịch từ "crispation" từ Pháp sang Ý

FR

Nghĩa của "crispation" trong tiếng Ý

FR crispation
volume_up
{từ giống cái}

1. Tổng quan

crispation (từ khác: énervement, nervosité)

2. "contraction"

crispation (từ khác: contraction)
crispation (từ khác: tension)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Pháp) của "crispation":

crispation