Dịch từ "coup de théâtre" từ Pháp sang Ý

FR

Nghĩa của "coup de théâtre" trong tiếng Ý

volume_up
coup de théâtre {đực} [thành ngữ]

FR coup de théâtre
volume_up
{từ giống đực} [thành ngữ]

coup de théâtre
volume_up
colpo di scena {đực} [th.ngữ]

Cách dịch tương tự của từ "coup de théâtre" trong tiếng Ý

coup danh từ
de giới từ
Italian
théâtre danh từ
Italian
danh từ
Italian