Dịch từ "ruineux" từ Pháp sang Tây Ban Nha

FR

Nghĩa của "ruineux" trong tiếng Tây Ban Nha

volume_up
ruineux {tính, đực}
ES

FR ruineux
volume_up
{tính từ giống đực}

ruineux
volume_up
ruinoso {tính, đực}
[Y] añaden: “¡Ese sería, entonces, un retorno ruinoso!”

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Pháp) của "ruineux":

ruineux