Dịch từ "échotier" từ Pháp sang Tây Ban Nha

FR

Nghĩa của "échotier" trong tiếng Tây Ban Nha

FR échotier
volume_up
{từ giống đực}

échotier